Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

GIÁO LÝ cần minh định rõ!
 

Kính thưa Đại chúng Phật tử! 
Người tín đồ Phật giáo khi học Kinh, cần biết Kinh nào nói về Pháp thân Phật, Kinh nào nói về ứng thân Phật hay là Báo thân Phật.  Minh định rõ như vậy để nghe học Kinh không lộn lạo, chúng ta phải biết rằng đại đa số KInh Đại thừa đều nói về Pháp thân Phật (Tỳ lô giá na).
Chúng ta bằng lòng đi trên đường giải thoát giác ngộ, thì phải soi sáng cho được năm uẩn là không.  Mặc dầu chưa đạt đến cứu cánh giác ngộ hoàn toàn, nhưng ít nhiều cũng biết mục tiêu của lý bát nhã nói lên cái thật tướng là vô tướng.
Nói về giáo lý Tứ điệu đế chỉ là phương pháp hay phương tiện để hành trình tu tập.  Xưa nay các Tăng Ni chỉ chia sẽ nhắc nhở qua “Sanh diệt tứ đế” mà thôi, mấy ai đưa ra “Vô sanh tứ đế, Vô tác tứ đế, Vô lượng tứ đế”.
Trong lúc Phật giáo đại thừa bị chỉ trích bởi những người làm sai ý Phật dạy, trở thành huyễn hoặc mê tín hoang đường; làm cho Phật giáo lại trở thành Đạo Phật kinh tế, Đạo Phật cầu nguyện van xin, Đạo Phật đa thần, Đạo Phật từ thiện, Đạo Phật mê tín dị đoan… Thì cũng chính những người trong Phật giáo lại xiển dương mạnh về Giáo lý tứ đế, họ cho đó là chân thật.  Giáo lý tứ đế khởi đầu sự hành trì là Tứ niệm xứ, và kết thúc là Bát chánh đạo.  Đây cũng chưa phải là rốt ráo, chỉ là phương tiện để đè nén ác pháp, đè nén lớp phiề não vô minh, chưa hẳn là nhổ dứt được vô minh cội gốc.
Ví như nhiều người chấp vào tu tứ niện xứ, cứ ngồi cho chai đích quán thân này bất tịnh.  Ai không biết nó bất tịnh, nào là đờm máu, nước tiểu nước bọt, ruột gan phèo phổi v.v…  Sự thật khỏi cần quán cũng biết, cần mở mắt ra là thấy biết, cần gì phải ngồi lim dim mà quán.  Sự thật cái bất tịnh mà Phật muốn nói là những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý về thân vật chất này.  Chính Ngài Lão Tử cũng nói: “Vì có thân nên có đại hoạn”.  Vậy cần biết rõ là thân này là nguyên nhân của mọi thứ khổ đau phiền muộn, nào là Tham dục, thực dục, dâm dục; rồi do có thân này mà chấp lấy: Ngã si, ngã mạn, ngã ái, ngã kiến.  Quán thân bất tịnh là như thế đó, chớ đừng lầm chấp theo kiểu ngồi chai đích hít vô 5 giây thở ra 7 giây là quá ư tầm thường.
Bát chánh đạo cũng vậy, nói đến Chánh kiến là còn thứ đối nghịch là Tà kiến, Chánh ngữ đối lại Tà ngữ v.v..  Hễ nói đến Chánh là còn Tà đối lại.  Như vậy lấy cái này chế ngự cái khác đồng nghĩa với hơn thua bỉ thử; thay vào đó hãy nghĩ và làm theo bản nhiên tự tánh, không làm Tà là hiển Chánh.  Thông thường chúng ta chỉ ôm cửa phương tiền không chịu xa rời buông bỏ.
Có một số Chùa họ khắc ngoài cỗng bốn chữ rất đơn giản, nhưng ý nghĩa vô cùng: “Bất Nhị Pháp Môn”.  Vậy chúng ta khi đi ngang qua cỗng Chùa vào Phật điện, muốn thấy Phật và nhận biết Phật là phải thấu pháp môn bất nhị, nói theo chữ Việt là Cửa pháp không hai.
Xưa nay: Phải quấy là hai, Thiện ác là hai, Ta bà Cực lạc là hai, Thánh phàm là hai, Tội phước là hai, Thương ghét là hai, Hơn thua là hai, Đẹp xấu là hai, Được mất là hai, Lấy bỏ là hai v.v..  Nói chúng là pháp đối đãi.  Hễ còn kẹt trong đối đãi là có hai, có hai là không thể nào có an lạc tự tại.  Vì có hai nên thấy cái này cho là vừa lòng đúng ý, còn cái kia là nghịch ý không đúng.  Thế là có phân biệt, có phân biệt là có phiền não đau khổ, có phiền não đau khổ thì chưa thấy được tự tánh chân thật.
Viết lại vài ý cho quý Quyến thuộc đọc mà tư duy, mời quý vị xem hết Bài giảng này qua Video Kinh A Di Đà chân nghĩa – Kỳ 15.  BBT sẽ đăng tải vài ngày tiếp theo qua Youtube: Bất Dị Pháp Sư, hay trang Website: Mồi Đèn Chánh Pháp.
Kính mong quý vị hoan hỷ liễu nghĩa chân thật của Như Lai.

 

Lời giảng: Bất Dị Pháp Sư

3874 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Phật Học

Thông Tin !
Đáp theo tấm lòng của Phật tử từ các tiểu bang xa về Thăm viếng và Công quả; tối thứ 6,7 và chủ nhật vào lúc 8 giờ 30 tối (giờ thủ đô Hoa Kỳ), tức 7 giờ 30 sáng thứ 7, chủ nhật và thứ hai (giờ VN) quý vị được nghe trình bày về “Phát B...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.487.356 Truy cập

Đang trực tuyến : 9 Phật tử

Tổng số thành viên : 28 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 5.302.663 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.873 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI