Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Ý NGHĨA NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO MÙNG 8 THÁNG 12
 

Nói điều này ra, có lẽ rất nhiều người muốn quan tâm, muốn biết ý nghĩa Phật thành đạo mùng 8 tháng chạp âm lịch.
Trước hết tôi cũng xin gạn hỏi lấy đâu làm bằng chứng ngày mùng tám tháng chạp năm xửa năm xưa ấy là ngày Đức Bổn Sư Mâu Ni thành đạo.  Chúng ta không thể dựa vào sách sử nói mơ hồ, nói kiểu không có chứng lý.  Tuy nhiên một số Tăng Ni ngày nay chạy theo thời thế, nắm bắt thời cơ vét sạch sành sach, theo kiểu: “Tính sao có lợi thì làm, mặc tình con tạo xoay vần đến đâu”.
Hết quảng cáo kêu gọi vía Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 .   Thật ra đây là ngày sanh của Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ bên Tàu, đời thứ 6 của 13 vị Tổ Tịnh Độ.  Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ khi còn làm Quan, lạm tiền thuế vụ rất lớn, pháp ty xử vào tội tử hình.  Trước khi bị xử giảo cho Ngài yết kiến nhà Vua Văn Mục, thấy Ngài điềm tỉnh mới hỏi sự tình, Ngài bảo:  “Tôi lạm của công đáng tội chết, nhưng số tiền công đó không phải sài cho tôi mà mua vật phóng sanh, cứu được muôn ức sinh mạng, dù tôi có chết cũng về cõi Lạc bang”.  Nghe qua như vậy, Vua tha tội tử, xin được lên núi Xuất gia.
Theo Truyện ký của Tịnh độ tông ghi: Thời Vua Ngô Việt, nhân nhà Vua đến Chùa lễ Phật gặp ngài Vĩnh Minh Diên Thọ.  Vua có hỏi: “Thời nay có vị tu hành nào đắc đạo chăng?”
Vĩnh Minh Diên Thọ trả lời: “Có Hòa thượng Hành Tu chính là Phật Định Quang đấy”.
Nhà Vua nghe nói tìm đến đảnh lễ Hòa thượng Hành Tu xem như Phật Định Quang Như Lai ra đời.
Hòa thượng Hành Tu mới nói: “Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ khéo lời, ông ấy chính là Phật A Di Đà ứng thân đó”.  Nói xong Hòa thượng Hành Tu ngồi thị tịch.  Nhà Vua nghe nói Phật A Di Đà vội chạy về đảnh lễ hỏi sự tình, nhưng đến nơi thì Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cũng thị tịch.
Nói sự thật như vậy, ai hiểu sao hiểu?
Trở lại vấn đề Phật thật của lịch sử nhân loại Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  Sở dĩ Ngài là con người thật của thế giới nhân loại, mà cũng là đại diện cho chư Phật trong mười phương ba đời.
Như vậy chư Phật trong mười phương ba đời xuất thế bất cứ nơi nào cõi nào đều phải theo thông lệ, còn gọi là Bát Tướng Thành Đạo.
1.    Đấu xuất giáng thần: Do nhân duyên chủng tử căn lành phước báu, nên thành tựu một Bồ tát trụ nơi cung trời Đấu Xuất, chờ thời cơ giáng trần nơi nhà giàu có phước đức đầy đủ.  Như Bồ tát Hộ Minh, nơi Đấu Xuất nhìn xuống nhân gian, nước Ca Tỳ La Vệ thấy dòng Thích Ca bảy đời nhân đức, nên hóa hiện bạch tượng sáu ngà nhập thai tạng vào làm con Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia.
2.    Thị hiện Đản sanh: Thái tử ra đời như bao nhiêu em bé khác trên đời, Hoàng Hậu theo thông tục về nơi mẹ ruột sanh con đầu lòng, giữa đường vì đi bằng xe bò ngang dãy núi nên ... Ngài ra đời dưới gốc cây Vô Ưu.  Vô ưu là không có phiền não ưu buồn đau khổ, hay nói khác hơn là đem mọi niềm hỷ lạc.  Giá như hồi đó, Thái tử đầu thai nơi nước Việt nam tại xứ Dừa, thì cây Dừa là cây Vô ưu vậy, hay bất cứ cây gì giờ thành cây Vô ưu.
3.    Tứ môn du hành: Khi lớn lên Thái tử dạo quanh bốn cửa thành thấy được cuộc đời sanh, lão, bệnh, tử nên ngao ngán bởi vô thường, cộng thêm kỳ thị giai cấp tàn khóc của Bà la môn giáo bấy giờ, quyền năng là do Phạm Thiên quyết định sống chết v.v… Thôi thúc Thái tử tìm đường tốt hơn để cứu rỗi bản thân, người thân và nhân loại.
Xin rộng nói chổ này, nếu như Thái tử còn bé thơ bỏ nhà đi tu là không có ý nghĩa để nói bây giờ.  Vì con người sanh ra có tiền tài danh vọng và vợ con luyến ái, đó là hai thứ mà chúng sanh nào cũng yêu thích Ái và Dụ (Ngã và ngã sở); có tất cả mà bỏ được ra đi mới là điều đáng nói.
Ngày nay có một vài Thầy đi tu thời thơ bé chừng trên dưới mười tuổi (Chưa tới tuổi thành niên) đến chừng ghi tiểu sử đọc nghe hết hồn.  Hồi còn nhỏ tôi ngộ lý Vô thường, nên không ăn cá thịt, thấy cá thịt sợ, thấy nước tương nước muối mừng vui.  Chi bằng thời đó ở xứ nghèo mạt rệp, bắt được con cá mè cá chẻm kho mặn chát để ở nhà, thằng anh con chị nó đúc cơm quên lấy xương ra, ăn mắt xương một lần tởn tới chết, chưa kể mua miếng thịt heo dai nhách thằng anh con chị nhét cho ăn, ăn mắt họng xém nín thở lôi không ra, tởn thấy ông thấy cha nên thấy nước tương chan là biết không có cá thịt vui mừng, vừa nhai vừa nhảy cò cò.  Mấy cha nội ơi, tu rồi nói láo vừa thôi, hoặc giả đám tử đệ có thổi cũng vừa thôi, đừng mượn ông Thầy mình thổi phòng như bong bóng.
4.    Vượt thành xuất gia:  Thấy được sự vô thường đen tối của kiếp nhân sinh, nên Thái tử tìm lối thoát ly sanh tử, chi bằng xuất gia tìm ánh đạo.
Sa Nặc hỏi: “Giờ này Thái tử định đi đâu
Trời tối nhân gian mờ mịt quá?”.
Thái tử đáp: “Chính trời mờ mịt nên ta phải.
Ta phải tìm ra ánh đạo vàng”.
5.    Lục niên khổ hạnh: Tu hành phải trải qua khổ hạnh.  Từ ngôi vị Thái tử hưởng mọi thứ dục lạc, kẻ hầu người hạ mà vào rừng ngủ gốc cây, uống nước suối chảy, sống với thú trong rừng, tránh mọi thứ thị phi… Nghiền ngẫm cho ra nguyên nhân đau khổ của con người.
Kiểu đi tu để làm cha thiên hạ nên đi xuống chớ không có đi lên, xuống đâu thì tự mình chọn.  Tu hành chỉ cần: “Tri và xả”.
6.    Thành đạo: Thành tựu đạo nghiệp.’, nói cách khác “Duy tuệ thị nghiệp”.  Xin mời quý vị nghiên cứu rõ hơn.
7.    Chuyển pháp luân: Chuyển vận xe chánh pháp, cứu độ chúng sanh.  Thành đạo thì mới chuyển pháp luân, tâm mình an mới cầu an cho người, tâm mình siêu mới bàn tới siêu độ người.
Kiểu ngày nay lập đàn mướn mấy Tăng Ni bắt ấn úm ba la, hát bộ hát nam hát khách, đội mũ mang hia, khác nào “Lưu Kim Đính giải giá thọ châu, hay Phàn Lê Huê phá hồng thủy trận…”  Nhìn lại xem có tập luyện cở nào cũng thua cô đào Kim Chưởng, tựa anh kép độc Hoàng Giang là cùng.  Cho nên, tôi khuyên cách chân thành đừng để và đừng góp phần băng hoại Chánh Pháp cao siêu của nhà Phật.
8.    Thị hiện Niết bàn: Ai ai cũng phải chết, Phật cũng phải tịch (Chết); không lẽ thành Phật rồi sống hoài, vậy thì lý vô thường ở đâu, dạy ai? Nên sau khi thành tựu hạnh nguyện vai trò bổn phận hoằng pháp độ sanh thì Sa La song thọ Niết bàn.
….. Còn ý nghĩa dài dài muốn chia sẽ, nhưng vì thời lượng đăng tải có hạn.  Mong quý vị chờ xem Video: ý Nghĩa Phật Thành Đạo, Mùng 8 tháng Chạp.  Ban biên tập sẽ đăng tải vài hôm tới đây.
Mời quý vị vào trang Website: Mồi Đèn Chánh Pháp.
Đọc và xem nghe rất nhiều bài Pháp, nói lên sự thật Chân Lý của Phật đà.

 

Lời giảng: Bất Dị Pháp Sư
(Chúng đệ tử ghi lại).

5152 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Phật Học

Thông Tin !
Đáp theo tấm lòng của Phật tử từ các tiểu bang xa về Thăm viếng và Công quả; tối thứ 6,7 và chủ nhật vào lúc 8 giờ 30 tối (giờ thủ đô Hoa Kỳ), tức 7 giờ 30 sáng thứ 7, chủ nhật và thứ hai (giờ VN) quý vị được nghe trình bày về “Phát B...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.487.366 Truy cập

Đang trực tuyến : 9 Phật tử

Tổng số thành viên : 28 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 5.302.683 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.873 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI