Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
 Sơ Lược Đôi Nét Tổ đình LINH SƠN CỔ TỰ

                  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nâu Ni Phật

           Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

Kính Thưa Quý Quan Khách Chính Quyền & Thiện Tín Phật Tử

   Nhân Duyên Hình Thành Khai Sơn Chốn Am Tranh: 

 

Trước hết tại sao Linh Sơn được gọi là Tổ đình?  Theo quan niệm một ngôi Chùa gọi là Tổ đình là nơi đó phải có vị tu hành đắc đạo, và từ nơi đó xuất thân ra những bực Tăng tài truyền thừa mạng mạch Phật pháp.  Hoặc từ nơi ngôi Chùa đó, nảy sinh ra những ngôi Chùa khác trực thuộc.  Chùa LInh Sơn được nhờ ân đức của Tổ khai sơn là Sư Lý Thường Du, đạo hiệu là Vân Luông, một vị Tổ sư tu hành đắc đạo được truyền tụng nhiều thế hệ bà con trong vùng.

Thuở đó vùng đất hoang vu làng Gia Khánh (Phú Sơn và Gia Khánh ngày nay), có hai anh em nhà nghèo từ Miền Trung vào Nam đến sinh sống và lập nghiệp.  Người anh tên Lý Thường Luông, người em tên Lý Thường Bổn, sau một thời gian người em kết hôn với một cô gái trong vùng.  Người anh tách ra đến Làng Thanh Trung làm thuê cuốc mướn sinh sống.  Bấy giờ làng Thanh Trung trực thuộc tỉnh Vĩnh Long, hiện nay là Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.  Nơi đây là rừng rậm hoang vu, nước trũng lại có nhiều sài lang hổ báo, rắn rít.  Ông Lý Thường Du làm công và chăn trâu cho một vị chức sắc trong vùng, ngày hôm đó lạt mất con trâu.  Khi về bị chủ đánh đập và quở phạt, ngỡ những tưởng mê chơi thiếu trách nhiệm làm mất trâu; dầu bị đánh phạt chỉ khóc và không dám nói lên sự thật là do gặp một số vị Tu sĩ người khơ me hành khất và khuyến đạo.

Mấy ngày hôm sau, nhà chủ cho người theo dõi mới hay cứ mỗi bửa trưa thấy Ngài Lý Thường Du xếp bằng ngồi bất động dưới gốc cây Gừa nhiều giờ liền.  May mắn thay, gặp người nhân đức, biết người tá điền mình có tâm tu hành hiền hậu, nên cất một chòi tranh dưới gốc cây Gừa cho tu niệm vào năm 1796.  Bắt đầu từ đó, nương theo ân đức Phật thoát ly cuộc sống trần tục.  Gốc cây Gừa ngày đó, nay chính là Tháp Tổ Đạo Luông.  Vốn xuất thân nhà nghèo nên không có chữ nghĩa, bấy giờ làng bên Thanh Điền có cụ Thầy Đồ Đức dạy chữ nho, nên sư Đạo Luông đến đó xin học.

Trãi qua thời gian chuyên tâm tu niệm, lòng trần phủi sạch, bản tâm sáng suốt thanh tịnh nên các loài rắn độc sài làng hổ báo phục tùng.  Trong rừng rậm có ông Cọp khi gầm thét ai cũng sợ, bà con khuyên Sư Đạo Luông nên ra ngoài thị tứ để khỏi bị hại thân, nhưng Ngài không chịu.  Trưa hôm đó nghe tiếng gầm dữ dội, bà con cứ nghĩ là Ngài bị Cọp vồ, nào dè chóc lát Ngài bồng một con Cọp con ra thị tứ cho mọi người xem, làm bà con nễ phục vô cùng.  Đúng là “Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh”.

Bà con trong vùng len lõi vào rừng đốn cây và dựng thành một nơi rộng rảy hơn, lập một ngôi Thiền Thất tạm có chổ nơi lễ bái và sinh hoạt.  Thời bấy giờ chưa ai biết đẻo tượng Phật bằng gỗ, và trí tưởng tượng của các nông dân về hình tượng Phật.  Cứ vào ban trưa các người giữ trâu hì hụt đào đất dẽo pha trộn với trấu nắn thành tượng theo trí tưởng tượng đem phơi.  Khi đất ngã màu xám trắng thì quơ lá cây và cũi khô chất nung.  Tượng nào cháy khô ngã màu còn nguyên thì rửa và tu bổ đem đặt lên thờ. Hiện nay còn vài tượng nhỏ hư mục, nhưng cố chấp vá bảo tồn.

Thời gian qua sự tuần hoàn của vạn vật vô thường vạn pháp, ngôi Chùa nhỏ ấy trở thành chốn tín ngưỡng linh thiêng và đặt tên là Linh Sơn, nhưng vốn quen gọi là Chùa ông Đạo Luông.  Cái gì hiện tượng rồi cũng chỉ một thời, nhưng hương đạo hạnh lan tỏa bay xa nhiều thế hệ.

Tổ khai sơn có Long vị như sau:

Linh Sơn Tự đại sư Trường Tế pháp giới tánh, danh Lý Thường Du, tự là Vân Luông hạ lục vân.  

 (Có lẽ ngày đó Tổ theo hệ phái của Nam tông khơ me, nên không có dòng kệ và đời pháp phái như hệ phái Bắc tông ngày nay). 

Thời Vua Tự Đức (1847- 1852), bấy giờ có ông Điền chủ Đặng Sùng Ngạn, người làng Quới Thiện nghe làng bên có ngôi Chùa Linh Sơn nhỏ bé, nên tìm đến viếng thăm, và cảm uy đức Tổ sư khi nghe Thầy Trụ trì kế đạo bà ban hội kể lại.  Ông điền chủ này phát tâm mua bốn mươi công đất trong vùng hiến cúng, hai mươi công cúng làm Đình Thanh Trung, và hai mươi công hiến cúng Chùa Linh Sơn, để làm ruộng thu hoạch huê lợi cho Chùa.  (Những phần đất đó sau 1975 nhà nước cắt chia cho bà con xung quanh).

Tổ sư Thanh Hương là vị trụ trì có lưu lại tấm hoành Linh Sơn Tự bằng gổ khắc năm 1909, và Tổ viên tịch năm Mậu Ngọ (1918), long vị Tổ Thanh Hương còn thờ đến bây giờ, pháp vị như sau:

Linh Sơn Đường Thượng, Từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập nhất thế, húy Thanh Hương, thượng Thiên hạ Bích.  Quy ư Mậu Thân niên, Chánh ngoạt, thập ngũ nhựt. 

Nghĩa là: Kế đạo Linh Sơn trụ trì, dòng Lâm Tế, đời thứ 41, húy là Thanh Hương, hiệu Thiên Bích.  Tịch năm Mậu Ngọ (1918), tháng giêng, ngày rằm (ngay rằm Thượng ngươn).

Đó là thời kỳ đầu một giai đoạn Khai sơn lập tự Chùa Linh Sơn. 

    Giai Đoạn Kế Thừa Các Vị Tiền Nhiệm Và Hư Sụp Chốn Già Lam: 

 

Có nhiều thệ hệ tiền nhiệm các vị Trụ trì các đời qua, như Thầy Ba Đầy ở Sóc sãi, Tiên Thủy.  Thầy Ba Hương, và đến đời Thầy Huệ Thới thời Pháp thuộc.

Năm 1956 Thầy Huệ Thới kết nạp Đảng cộng sản Đông Dương chống Pháp thuộc địa, phong trào Việt Minh vùng lên.  Bấy giờ Chùa là nơi căn cứ họp bàn Việt Minh chống Pháp, qua thời gian bị lộ và đạn bơm tàn phá, nên Thầy Huệ Thới phải rời Chùa về Dòng Thủ Bá, Tân thiềng, vài năm sau Viên tịch vào ngày 4 tháng bảy, bấy giờ bà Diệu Hạnh, ông Ba Viễn chôn cất tại đất Thánh, Tân Thiềng, không nhớ rõ năm mất của Thầy Huệ Thới. 

Từ khi ấy ngôi Chùa dần dần lãnh chịu bơm rơi đạn lạt, sau ngày 30/4/1975.  Vào năm 1981 khi thành lập Giáo hội thống nhất ba miền, chính quyền địa phương theo sự kiến nghị bà con trong vùng, ngôi Chùa Linh Sơn lần hồi sinh hoạt. Thời gia mấy mươi năm không người kế đạo, nên xuống cấp trầm trọng, dầu các Phật tử hết lòng sửa chửa; nhưng ngặt nỗi của cải và sức người trong vùng có giới hạn, dân còn quá nghèo, hơn nửa không người hoằng hóa nên đành chịụ.

 Giai Đoạn Trùng Hưng Tạo Tự: 

Cuộc đời và vạn pháp xoay vần, thịnh suy là thường sự, đối với đức tin và sự tu tập Phật pháp vi diệu thù thắng nhiệm mầu.  Cuối năm Giáp Thân (2004) nhân lần về thăm ân sư Thích Thiện Huệ, trụ trì Tổ đình Phước Long Cổ Tự, Tân Thiềng, Chợ Lách, nghe Thượng tọa nói về hoàn cảnh Linh Sơn Cổ Tự. Đại đức Thiện Tài đến viếng thăm, chứng kiến tận mắt cảnh điêu tàn hoang phế chốn Già lam.  Và rồi âu cũng là duyên số, gọi là Tam bảo bỗ xứ.  Đáp theo ba lần thỉnh cầu tha thiết của Phật tử do ông Đặng Công Thành, pháp danh Minh Hữu làm Trưởng ban hộ tự, sau khi Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học, vào mùa hạ Ất Dậu (2005), nhận lảnh trùng hưng chốn Già lam Linh sơn cổ tự.

Chính thức khởi công động thổ vào ngày 17/9/âm lịch Ất Dậu 2005.  Đang lúc nước lủ dâng cao, bốn bề ô rô cỏ tranh lau sậy, cầm một triệu hai trăm ngàn trong tay làm lễ động thổ khai công Đại trùng tu.  Dưới sự chứng minh chú nguyện của TT Thích Thiện Huệ, ĐĐ Minh Trí (Trung Hiếu, VL), Sư Cô Huệ Hằng, Sư Cô Huệ Chánh (Cầu Kè) và hơn 80 Phật tử địa phương, Sài gòn, Trà Vinh.  Sau ngày động thổ Phật tử đóng góp số tiền là 38.549.000 (Ba tám triệu năm trăm bốn chín ngàn đồng) và 200 bao xi măng.

Vào trung thu Đinh Hợi (2007), Lễ Hội Hoa đăng Kỳ Yên lần I, đúc Đại Hồng Chung tại chổ 300 ký với giá tiền bấy giờ là 60 triệu (sáu mươi triệu đồng).  Một lễ hội lưu dấu ấn vùng quê sông nước Bến tre, sau 2 năm xây dựng hướng dẫn Phật tử tu tập.  Điều khó khăn nhất là ngôi cổ tự quá xa xôi hẻo lánh thôn dã, việc đi lại đường xá bất tiện, đi lại các ngày lễ đưa rước bằng đò ghe.  Đến vài năm sau mới có đường xe chạy và đường vào Chùa.  Nếu như ai từng chứng kiến là những chuỗi ngày đầy khó khăn gian khổ. Biết than vãn với ai, chỉ một lòng tin Tam bảo và oai linh Tổ sư.

Thời Kỳ Tiếp Tăng Độ Chúng

Đức Tôn Sư Thích Thiện Tài, vừa lo xây dựng vừa ứng việc tiếp Tăng độ chúng và mở lớp gia giáo dạy lời Thánh hiền cho con em trong vùng.  Ban đầu các em ghi danh học  khoảng 20 em, dần dần càng lúc đông đảo nên lên đến 85 em (2009).  Quan trọng việc độ chúng xuất gia tu học: Thầy Thích Quảng Thiện (Nguyễn Hải Thanh), sau khi tốt nghiệp kỷ sư phát tâm tu hành và thời duyên về chốn Linh Sơn xuất gia thế phát đầu tiên.  Sau đó, Thích Quảng Huệ (Lê Hoàng Đâu), Thích Quảng Lực (Đỗ Thanh Toàn), Thích Quảng Tâm (Lê Quang Trường), Thích Quảng Đăng (Nguyễn Bé Sáu), Thích Nữ Quảng Phúc (Hà Nội), Thích Nữ Quảng An (Phạm Thị Cúc, Nam Định), Thích Nhuận Lý,… các vị lần lượt phát tâm xuất gia tu học.

Thế là một giai đoạn chốn Tổ Linh Sơn cực thịnh đông đảo huỳnh y Tăng chúng và Phật tử tinh tấn tu niệm trao truyền Pháp Phật.  Kể cả việc xây dựng cho có chổ có nơi, mà tôi phải âm thầm chịu đựng.  đến nỗi lúc đó chưa có các thông tin về nơi vùng quê, kể cả điện thoại mạng lưới internet, rất khó mọi việc giao tế vận động.  Nhưng ngày tháng cũng qua mau, cũng chưa ngày nào thiếu gạo.

Từ ngày khai công động thổ đến ngày Thầy Viện chủ Thích Thiện Tài sang Mỹ, giao trách nhiệm cho đệ tử Thích Quảng Tâm gánh vác, ước tính xây dựng ngót bốn tỷ đồng Vn.  Trong khi đó Phật tử các nơi cúng dường trên dưới phân nửa số tiền xây dựng.  Còn về công việc Từ thiện cứu trợ thiên tai bảo lụt, giúp đở người nghèo, xây nhà người khó khổ, các nhà hảo tâm đóng góp cùng tôi trao tận tay ngót 4 tỷ  trong 7 năm từ 2006- 2012.

Với số tiền vay mượn bù vào khoản xây dựng trên, Thầy viện chủ đi bán cháo phổi tại xứ Hoa Kỳ, dành dụm trả lần hồi, tính đến nay cũng giảm rất nhiều và đồng thời vận động kêu gọi cho Thầy Quảng Tâm, người có khả năng thừa Phật sự còn dang dở nơi Linh Sơn Cổ Tự, tiếp tục trùng tu như dự tính, nhờ Tam bảo gia hộ nên Quảng Tâm vượt khó khăn tiếp tục Phật sự đã giao, được Quyến Thuộc khắp nơi ủng hộ.  Một lần nửa các học trò quyến thuộc của Tôn sư Thích Thiện Tài, nghĩ đến nơi di tích cổ kín vùng sâu, qua lời kêu gọi của Đại đức Thích Quảng Tâm, chắc chiêu ủng hộ đến ngày hôm nay.

Dầu nơi nửa vòng trái đất xa xôi, nhưng lòng Thầy viện chủ vẫn hướng về Chốn Tổ và theo dõi các đệ tử từng bước chân đi.  Khuyến hóa chỉ đạo cho Đại đức thừa nhiệm Quảng Tâm lo việc hướng dẫn tu học, trùng hưng mái Chùa; đặc biệt luôn chăm lo đời sống cho nhân dân những người nghèo cơ nhở.

 Từ khi sửa lại mái Chánh điện dột nát vì trận bảo 2007 và tiếp tục xây dựng Tổ đường, vào ngày Lễ Kỳ Yên năm 2013 đến nay ngót 2 tỷ đồng, chăm lo công tác Từ thiện cứu trợ, nấu cơm bệnh viện, cấp phát học bổng, khám bệnh cho thuốc… hơn 500 triệu đồng.

Đại đức Thích Quảng Tâm và Tăng chúng, cùng quý Phật tử địa phương, Quyến thuộc, học trò tử đệ của Tôn sư Thích Thiện Tài, phát nguyện với lòng phụng sự ngôi Chùa cổ Tổ đình Linh Sơn ngày một hưng hiển.

                                 Nam Mô Linh sơn Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư chứng giám.

                                                Chư Tăng và Ban Hộ Trì Tam Bảo kính ghi!

 

 

 

5018 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Phật Học

Thông Tin !
Đáp theo tấm lòng của Phật tử từ các tiểu bang xa về Thăm viếng và Công quả; tối thứ 6,7 và chủ nhật vào lúc 8 giờ 30 tối (giờ thủ đô Hoa Kỳ), tức 7 giờ 30 sáng thứ 7, chủ nhật và thứ hai (giờ VN) quý vị được nghe trình bày về “Phát B...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.487.514 Truy cập

Đang trực tuyến : 6 Phật tử

Tổng số thành viên : 28 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 5.302.952 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.873 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI