Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

THƯ VU LAN 2016, GỞI VỀ LINH SƠN CỔ TỰ
 

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng chứng minh, cùng Chư Thượng tọa – Đại đức Tăng Ni.
Kính thưa quý vị Quan khách, quý Thiện nam Tín nữ Phật tử xa gần.
Lại một lần nữa, nơi Hải ngoại phương trời dịu vợi, được tin nơi quê nhà chốn Linh Sơn cổ tự trang trọng Tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu.  Tôi dành vài phút giây viết ít dòng thư hồi đáp chia sẻ chúc mừng.
Trước hết xin đê đầu Khánh tuế Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, quý Ngài đã hy hiến đời mình để phụng sự Đạo Pháp, với tinh thần Tự độ - Độ tha con đường Bồ tát hạnh.
Trong thời gian gần đây những công việc rất đa đoan, thành ra mất đi thời giờ vấn an quý Tôn đức, thật là thiết xót vậy.  Ngưỡng mong quý Ngài từ bi hứa khả bỏ qua sự sai xót vụng dại cho con.
Sau có vài lời nhắc nhở với hàng Môn đệ xuất gia cũng như tại gia.
Kể từ khi xa quê hương tính đến nay đã 5 mùa mưa rơi lá đổ, nơi chốn Tổ Linh Sơn ngàn trùng cách biệt, hàng tín đồ lẵng lặng trông chờ, mà người đi dõi mắt nhớ trông, bóng chim tăm cá mịt mùn, nghe tiếng phi cơ vội nhớ cảnh vẫy tay chào năm ấy.  Do duyên mệnh bao cảnh đổi thay để vân du khắp nơi khắp xứ, kết duyên thuận nghịch với quyến thuộc chúng sanh.
Năm nay tôi đi gặp gở nhắc nhở Phật tử nhiều nơi Hải ngoại và nhiều Tiểu bang ở Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.  Tôi nhận biết là ai ai cũng hướng về quê cha đất tổ, nhưng hoàn cảnh hiện nay nạn thảm khốc chết chóc đầy dẫy khắp nơi, nào tai nạn xe cộ, khủng bố, nả súng, hỏa hoạn hạn hán lụt lội, nào con người quá căng thẳng tự sát v.v…  Ôi! Nhân quả nghiệp lực không ai tránh khỏi.
May mắn thay! Phật giáo chúng ta mang một sứ mệnh của Hòa bình, thông điệp của yêu thương Từ bi và Trí huệ.  Lời Đức Phật dạy các Thầy Tỳ Kheo, mỗi người đi một phương, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để giáo hóa cho chúng sanh làm lành lánh dử, trở về với bản thể chân tâm thanh tịnh mầu nhiệu.
Vì lẽ đó! Tôi mong rằng chư huynh đệ Xuất gia và Tại gia nơi Linh Sơn cổ tự hãy cố gắng hòa hợp kính trọng thương yêu; đừng vì chút lợi danh mà xẻ đàn tan nghé.  Cuộc đời này chúng ta nhỏ bé lắm so với vũ trụ bao la, cho nên sự tham vọng, sân hận và ích kỷ chỉ là bọt bèo hư huyễn.  Tuy bọt bèo hư huyễn ấy, nhưng làm cho chúng ta đau khổ sợ hãi lo toan và nghi ngờ trong có sự định tỉnh.  Gần 30 năm được sống trong Chùa, được sự Giáo dưỡng của các bậc Trưởng thượng, được kết duyên Giáo hóa nhiều nơi nhiều người.  Có khi tôi nhận ra lẽ thật các pháp, ngay lúc ấy tâm an lành sáng suốt; nhưng rồi lắm khi chợt mất, lại đần độn si mê.  Trong cái thật chưa nói được thành lời, vô minh chợt đến bản ngã dẫy đầy lắm ngoa nhiều mộng.  Nhiều lúc tôi lại tự trách mình sao không biết vô tàm vô quý, nhưng nghiệp luân hồi 5 dục kéo lôi mời mọc, tiếp tục tha hóa và hụp lặn kiếp chúng sanh.
Thôi thì đời nay cách Phật lâu xa, Thánh Tăng hiếm gặp, mỗi người tự giử mình, miễn cốt lòng an hướng thiện.  Ai có duyên Xuất gia thì suốt cuộc đời trường chay tuyệt dục, nuôi mầm Từ Bi hạt giống Bồ đề tăng trưởng, thương yêu mọi loài không nở giết hại, biết hạn chế 5 dục lạc, thường biết tiết chế 3 thứ: Ăn, mặc, ngủ.
Các vị Tại gia thì tinh tấn Ăn chay, niệm Phật, tụng KInh, làm mọi phước thiện dầu nhỏ nhất, bố thí một nụ cười, hoặc giả chút cơm thừa cho đàn kiến, xỏ cây kim cho người mờ mắt, hay tìm một nắm lá cây thuốc giúp người bệnh tậ.  Đây là những việc ngày xưa Đức Thế Tôn đã làm khi Ngài thành Chánh Giác.
Chúng ta đừng chờ đợi cần đủ mới làm việc lớn lao, thờ giờ đâu hẹn, vô thường réo gọi mau hơn nước đổ từ trên cao xuống.
Với tinh thần Phật giáo: Hiếu tâm tức thị Phật tâm, Hiếu hạnh tức vi Phật hạnh.  Vậy Hiếu Đạo là Phật Đạo.  Hiếu tâm và Hiếu dưỡng là cách Hiếu của con cháu khi Cha Mẹ hiện đời; còn Hiếu Hạnh và Hiếu Đạo là Hiếu với tất cả chúng sanh nhân loại.
Tất cả chúng sanh là thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh đều thành Phật trong tương lai.  Sở dĩ thành tựu Vô thượng giác sớm hay muộn là do công năng tu tập hướng Thiện và Buông xả.
Tất cả hãy thiết tha tu trì Giới luật rèn luyện thân tâm, khi đi đứng oai nghi nói năng động tỉnh, tin sâu Nhân Quả thù diệu.  Có như vậy mới là đền đáp được 4 ân, cứu độ 3 cõi.  Như thế mới gọi là Pháp Vu Lan Bồn.
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, tôi viết vài dòng thư mọn gởi về Đại lễ Vu Lan tại Chốn tổ Linh Sơn Cổ Tự.
Kính chúc Chư Tôn Đức giáo phẩm phước trí nhị nghiêm, Đạo thọ miên trường, chúng sanh dị độ.
Kính chúc quý Quan khách, quý Thiện Tín Phật tử thân khỏe Tâm an, Bồ đề tăng trưởng, Phật đạo sớm viên thành.
Phương trượng Linh Sơn Cổ Tự, Bến Tre, Việt Nam.
Trụ trì Chùa Vạn Hạnh, Tiểu bang New Mexoco, Hoa KỲ
(Ấn ký)
Sa môn Bất Dị (Tỳ kheo Thích Thiện Tài)

2737 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Phật Học

Thông Tin !
Đáp theo tấm lòng của Phật tử từ các tiểu bang xa về Thăm viếng và Công quả; tối thứ 6,7 và chủ nhật vào lúc 8 giờ 30 tối (giờ thủ đô Hoa Kỳ), tức 7 giờ 30 sáng thứ 7, chủ nhật và thứ hai (giờ VN) quý vị được nghe trình bày về “Phát B...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.487.411 Truy cập

Đang trực tuyến : 8 Phật tử

Tổng số thành viên : 28 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 5.302.800 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.873 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI