Mồi đèn chánh pháp
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Nói lên Tiếng nói Chân Lý Chánh Tông Phật Giáo

MỒI ĐÈN CHÁNH PHÁP
 

A. Mục đích ra đời trang Website:www.moidenchanhphap.com

Kính Bạch Quý Tăng Ni, Quý Nhân Sĩ Thiện Trí Thức và Phật Tử:

Sau thời gian được nghe và đọc các bài Pháp của Thầy Thích Thiện Tài, nói lên tiếng nói Chánh Pháp nhà Phật, nhóm Nguyên Phong…. Phật tử chúng con xin phát nguyện cùng Thầy quảng tuyên lưu bố.  Chúng con là những người học Phật, nên đượm nhuần Tam huệ học là Văn huệ, Tư huệ và Tu huệ.

Đối với Giáo Pháp không chỉ nghe, khi nghe phải Tư duy gạn lọc xem Giáo lý nào là Chân lý, phần nào là phi Chân lý; bấy giờ chúng ta mới chọn để mà thực hành Tu tập vào đời sống hàng ngày.

Lại thêm, Phật dạy về Tứ y, gồm:
1. Y pháp bất y nhân.
2. Y nghĩa bất y ngữ.
3. Y lý bất y sự.
4. y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa.

Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp sanh tử, tinh thần cầu Đạo mà bao lần hy sinh thân mạng cúng dường Quỷ đói mà cầu học câu kệ Đại Thừa, qua bài:

 

"Chư hành vô thường Thị sanh diệt pháp Sanh diệt diệt dĩ
Tịch diệt vi lạc"

Thời nay cận đại nhiều về mặt Khoa học, Y học… thì làm sao tinh thần Phật học phải nâng cao về Chánh Pháp.  Vì lẽ đó nhân duyên hội tụ, gặp được Thầy Thích Thiện Tài, được sự hứa khả hoan hỷ của Thầy, chúng tôi tạo Website: MỒI ĐÈN CHÁNH PHÁP (www.moidenchanhphap.com).

Đăng tải những bài Giáo lý và Pháp âm do Thầy học và tư duy đúc kết lại.  Với tâm nguyện của Thầy phần nào đền ơn Phật tổ và chia sẽ
dẫn dắt chúng sanh. Qua lời Tổ Quy Sơn dạy:

“ Nếu chưa phải là bậc thượng lưu, chưa thể lên kia bờ Giác, hãy để tâm nơi Giáo Pháp.  Kinh điển ôn tầm, tìn tòi nghĩa lý, truyền bá sâu rộng, dẫn dắt người sau để đền ơn Đức Phật; trân trọng thời giờ, phò trì Chánh Pháp.  Chúng ta nghĩ thân sắn nương quấn cội Tùng, nhờ thắng duyên mới lên cao ngàn trượng.  Hãy thiết that u trì trai Giới, chớ nên lần lựa qua ngày, kiếp kiếp đời đời gắng gieo trồng nhân quả thù diệu ”.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

 

Vĩnh Long – Việt Nam ngày 1/3/2014

Chứng minh: TT. Thích Thiện Tài

Biên tập: Nguyên Phong và nhóm ….


 
 

 


 

                                                                                                                                                                                                       


Thông Tin
Thông Tin Phật Học

Thông Tin !
Đáp theo tấm lòng của Phật tử từ các tiểu bang xa về Thăm viếng và Công quả; tối thứ 6,7 và chủ nhật vào lúc 8 giờ 30 tối (giờ thủ đô Hoa Kỳ), tức 7 giờ 30 sáng thứ 7, chủ nhật và thứ hai (giờ VN) quý vị được nghe trình bày về “Phát B...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 7.487.586 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 28 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 5.303.093 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 9.874 Lượt nghe

FaceBook
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI