Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Trụ trì: Thừa quyền Trụ Trì ĐĐ.Thích Quảng Tâm

Địa chỉ: Ấp Trung Hiệp, Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0919.594.620

Các hoạt động